Ankara Escort Ankara Escort Bayan Ankara Rus Escort Ankara Eskort Escort Bayan Escort Ankara Ankara Escort İstanbul Eskort Ankara Eskort בדיחות בארים / פאבים
 -

 -

850

  -

'' - ' 60

/

     !

1386 194987


:
  › 
  › 
  ›  '
  › /
  › 
  › 
  › 
  › 
  ›  -
  › 
  › 
  › 
  › 
  ›  -
  › - -
  › - -
  › 
  › 
:
  ›  -
  ›  -
  ›  -
  › 20
:
  › 
  › 
  › 
:
  › 
  › 
  › 
:
  › 
  › 
  › 
:
  › 
  › 
:
  › 
  › 
  › 
  › 
  › 
  › 
:
  › 
  › 
  › 
  › 
  › 
:
  ›  -
  › 
  ›  /
  › 
  › 
  › 
:
  › '
  › '
  › '
  › 
  › 
  › 
  › 
:
  › 
  › 
  › 
  › 
  › 
:
  › - -
  › 
  › 
  ›  '
  › 
:
  › 
  › 24
  ›  -
  › " -
  ›  -
  ›  - ,
  › 
  › 
  › 
  › 
  ›  -
  › ' -
  › 
  ›  -
  ›  -

:

 
 
 
 
 
 
  /
  /
  -
  -
  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ,
 

:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 /


( 1 ) [ 2 ] [ 3 ] »

» » בדיחות בארים / פאבים
»
. . , ", ?" ", " ...

3.1 5
14 - 277 '' 9611 .  »

»
, . " . ?" " . , , ?". ", ...

3.1 5
14 - 273 '' 12629 .  »

»
. "' , , , , ." "' , , ...

3.11 5
14 - 273 '' 12723 .  »

»
. " , " " ?" " " . ...

3.12 5
14 - 248 '' 14691 .  »

»
. . . " ?" "." " ?" " ." ...

3.1 5
14 - 247 '' . 8163 .  »

»
" . ! " . " , " . "! , " ...

3.1 5
14 - 247 '' 10363 .  »

»
 , . . , . . , : "! , -!" ...

3.11 5
14 - 245 '' 7562 .  »

»
 . . . . , . ? : " ...

3.11 5
14 - 245 '' 11610 .  »

»
. . . : " ?" : " , , , , ". : " . ...

3.11 5
14 - 242 '' 10967 .  »

»
. : " ?" : ", ?" : " " : " - " : ", " ...

3.1 5
14 - 242 '' 8510 .  »


( 1 ) [ 2 ] [ 3 ] »” '“
.

/. «»